Hàm hash_copy trong php

Hàm hash_copy() sẽ sao chép tài nguyên quy định thuật toán mã hóa và lưu vào biến nào đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp:  hash_copy( $context);

Trong đó:

  • $context là tài nguyền quy định thuật toán mã hóa. $context là kết quả trả về của hàm hash_init().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. Tài nguyên tương đương với tài nguyên truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_copy():

Code

$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, 'This is a test');
$copy = hash_copy($ctx);
echo hash_final($ctx). "<br />";
echo hash_final($copy). "<br />";

Kết quả

ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339
ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm hash_copy trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm hash_copy trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm hash_copy trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm hash_copy trong php” posted by on 2022-08-25 14:44:19. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm ord trong php
Check Also
Close
Back to top button