Hàm hash tronhphp

Hàm hash() sẽ mã hóa chuỗi truyền vào theo một thuật toán nhất định. Thuật toán mã hóa sẽ do người dùng cung cấp.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháphash( $algo, $str ,$raw_output);

Trong đó:

  • $algo là thuật toán mã hóa.
  • $str là chuỗi cần mã hóa.
  • $raw_output là tham số, mặc định mang giá trị FALSE chuỗi trả về sẽ là chuỗi in thường thập phân. Nếu $raw_output mang giá trị TRUE chuỗi trả về sẽ là chuỗi theo kiểu nhị phân.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi được tính toán dưới dạng nhị phân nếu $raw_output mang giá trị TRUE, và trả về chuỗi được tính toán dưới dạng thập phân nếu $raw_output mang giá trị FALSE .

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Mã hóa theo kiểu “ripemd160”:

Code

echo hash('ripemd160', 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.') . "<br />";
echo hash('ripemd160', 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.', true);

Kết quả

5c6ffbdd40d9556b73a21e63c3e0e904
ec457d0a974c48d5685a7efa03d137dc8bbde7e3

Mã hóa theo kiểu “md5”:

Code

echo hash('md5', 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.') . "<br />";
echo md5("The quick brown fox jumped over the lazy dog.") . "<br />";

Kết quả

5c6ffbdd40d9556b73a21e63c3e0e904
5c6ffbdd40d9556b73a21e63c3e0e904

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm hash tronhphp❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm hash tronhphp” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm hash tronhphp trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm hash tronhphp” posted by on 2022-08-23 09:35:07. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm chr() trong php
Check Also
Close
Back to top button