Hàm gmdate trong php

Hàm gmdate() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo định dạng được truyền vào và số timestamp. Tuy nhiên, khác với hàm date(), nó sẽ lấy thời gian GMT( thời gian tại múi giờ số 0).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápgmdate( $format, $timestamp);

Trong đó:

  • $format là định dạng thời gian muốn xuất ra.
  • $timestamp là số nguyên chỉ timestamp của một  thời gian nào đó. Nếu không truyền tham số này, hàm sẽ lấy timestamp của thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi thời gian theo đúng với định dạng $format truyền vào nếu chạy thành công. Nếu $timestamp truyền vào không phải là số, hàm sẽ trả về FALSE đồng thời xuất ra cảnh báo.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm gmdate():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create("2017-1-14");
echo date_default_timezone_get() .": ". date("M d Y H:i:s", date_timestamp_get($date)) ." <br />";
echo "GMT: " . gmdate("M d Y H:i:s", date_timestamp_get($date));

Kết quả

Asia/Ho_Chi_Minh: Jan 14 2017 00:00:00 
GMT: Jan 13 2017 17:00:00

Lấy thời gian hiện tại:

Code

date_default_timezone_set("Europe/Monaco");
echo date_default_timezone_get() .": ". date("M d Y H:i:s") ." <br />";
echo "GMT: " . gmdate("M d Y H:i:s");

Kết quả

Europe/Monaco: May 04 2017 11:36:19 
GMT: May 04 2017 09:36:19

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm gmdate trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm gmdate trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm gmdate trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm gmdate trong php” posted by on 2022-10-19 10:13:12. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   sha1() -
Check Also
Close
Back to top button