Hàm glob trong php, cách sử dụng hàm glob

Hàm glob() sẽ tìm kiếm tất cả các đường dẫn phù hợp với partern truyền vào. Việc tìm kiếm sẽ dựa theo quy tắc sử dụng bởi thư viện glob().

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápglob( $partern, $flag);

Trong đó:

 • $partern là chuỗi đại diện, hàm sẽ dựa vào $partern để tìm kiếm.
 • $flag là tham số, gồm các giá trị sau:

  • GLOB_MARK: thêm dấu slash( ) vào sau các thư mục được tìm thấy.
  • GLOB_NOSORT: Khi nhiều files được tìm thấy, chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự trong thư mục, nếu GLOB_NOSORT không được truyền vào, chúng sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái.
  • GLOB_NOCHECK: Nếu không tìm thấy file hoặc thư mục, partern sẽ được trả về.
  • GLOB_NOESCAPE: các dấu Backslashes( /) sẽ không ngăn cách các ký tự.
  • GLOB_BRACE: mở rộng {a, b, c} để phù hợp với ‘a’, ‘b’, ‘c’.
  • GLOB_ONLYDIR : chỉ trả về các thư mục được tìm thấy.
  • GLOB_ERR: ngừng tìm kiếm khi gặp lỗi.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các files và thư mục được tìm thấy, nếu không tìm thấy kết quả hàm sẽ trả về mảng rỗng. Nếu có lỗi, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sửu dụng hàm glob():

Code

foreach (glob("*.txt" ) as $filename) {
  echo "$filename size " . filesize($filename) . "<br />";
}

Kết quả

example.txt size 27
leo.txt size 17
robots.txt size 24
test.txt size 10
test2.txt size 14

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm glob trong php, cách sử dụng hàm glob❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm glob trong php, cách sử dụng hàm glob” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm glob trong php, cách sử dụng hàm glob trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm glob trong php, cách sử dụng hàm glob” posted by on 2022-11-10 23:28:21. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm getdate trong php
Check Also
Close
Back to top button