Hàm gettimeofday trong php

Hàm gettimeofday() sẽ lấy thời gian hiện tại. Hàm sẽ lấy thông tin của thời điểm hiện tại bao gồm: timestamp, microseconds, số phút chênh lệch so với múi giờ số 0( sẽ là là đối số của múi giờ, ví dụ tại Việt Nam sẽ là -420 do Việt Nam thuộc múi giờ +7), và quy ước giờ mùa hè( Daylight Saving Time) tại địa điểm đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápgettimeofday( $return_float);

Trong đó:

 • $return_float là tham số không bắt buộc mặc định mang giá trị FALSE. Nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ trả về số thuộc kiểu float.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng thông tin nếu $return_float mang giá trị FASLE hoặc số thập phân chỉ số giây tính từ thời điểm 0:00:00 1/1/1970 đến hiện tại nếu $return_float mang giá trị TRUE.

Trong kết quả trả về:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • ‘sec’ là timestamp của thời điểm hiện tại.
 • ‘usec’ là số microseconds.
 • ‘minuteswests’ là số phút chênh lệch so với múi giờ số 0.
 • ‘dsttime’ là giờ quy ước mùa hè( Daylight Saving Time).

Ví dụ

Cách sử dụng hàm gettimeofday():

$arr = gettimeofday();
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

echo date("H:m:s d/m/Y", $arr['sec']) ." <br />";

echo $timestamp = gettimeofday(TRUE);

Kết quả:

Array
(
  [sec] => 1493885764
  [usec] => 124975
  [minuteswest] => -420
  [dsttime] => 0
)
15:05:04 04/05/2017 
1493885764.125

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm gettimeofday trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm gettimeofday trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm gettimeofday trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm gettimeofday trong php” posted by on 2022-10-19 09:27:01. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm get_html_translation_table trong php
Check Also
Close
Back to top button