Hàm fwrite trong php

Hàm fwrite() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng vị trí.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfwrite( $handle, $string, $lenght);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó, là kết quả trả về từ hàm fopen().
  • $string là nội dung muốn ghi.
  • Hàm sẽ dừng việc ghi khi đã ghi được $lenght byte.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã ghi vào file. Nếu ghi thất bại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản:

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com');
$fp = fopen('test.txt','r+');
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";
echo "số kí tự đã ghi là: " . fwrite($fp, "examples") ."<br />";
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";

Kết quả

phpbbvietnam.com
số kí tự đã ghi là: 8
examples.net

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fwrite trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fwrite trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fwrite trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fwrite trong php” posted by on 2022-11-09 09:56:15. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_update trong php
Check Also
Close
Back to top button