Hàm ftruncate trong php

Hàm ftruncate() sẽ cắt bớt nội dung của file được truyền vào. Hàm sẽ cắt bớt các nội dung ở cuối file sao cho kích thước file sau khi cắt bằng $size truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápftruncate( $hanndle, $size);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bởi hàm fopen().
  • $size là kích thước file sau khi cắt bớt.

Kết quả trả về

Hàm trả về True khi thực hiên thành công. Nếu thất bại, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng của hàm ftruncate():

Code

$filename="test.txt";
file_put_contents($filename, "this is a test");
$handle = fopen($filename, 'r+');
ftruncate($handle, 10);
echo fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);

Rõ ràng khi tạo file nội dung của file là ‘this is a test”, sau khi sử dụng hàm ftruncate() nó đã bị cắt bớt nên trả về kết quả như ví dụ trên.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm ftruncate trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm ftruncate trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm ftruncate trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm ftruncate trong php” posted by on 2022-11-10 09:20:44. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   [Module User] - Thư viện xử lý database
Check Also
Close
Back to top button