Hàm ftell trong php

Hàm ftell() sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápftell( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bởi hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ tập tin, nếu xảy ra lỗi hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm ftell():

Code

$fp = fopen('test.txt', 'r+');
echo ftell($fp) ." <br />";
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm ftell trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm ftell trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm ftell trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm ftell trong php” posted by on 2022-11-10 07:03:59. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm echo trong php
Back to top button