Hàm fstat trong php

Hàm fstat() sẽ lấy thông tin của file truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfstat( $handle);

Trong đó:

 • $handle là file đã mở trước đó bởi hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin của file truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm fstat():

Code

$fp = fopen('test.txt', 'r+');

echo "<pre>";
  print_r(fstat($fp));
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => 0
  [1] => 0
  [2] => 33206
  [3] => 1
  [4] => 0
  [5] => 0
  [6] => 0
  [7] => 157
  [8] => 1494244328
  [9] => 1494338256
  [10] => 1494244328
  [11] => -1
  [12] => -1
  [dev] => 0
  [ino] => 0
  [mode] => 33206
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 0
  [size] => 157
  [atime] => 1494244328
  [mtime] => 1494338256
  [ctime] => 1494244328
  [blksize] => -1
  [blocks] => -1
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fstat trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fstat trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fstat trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fstat trong php” posted by on 2022-11-10 04:09:52. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm number_format trong php
Check Also
Close
Back to top button