Hàm fread trong php

Hàm fread() sẽ đọc nội dung của file truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm sẽ dừng việc đọc khi:

  • Đã đọc đủ $lenght byte.
  • Đã đọc đến cuối file.
  • Hết thời gian socket timeout.

Cú pháp

Cú phápfread( $filename, $lenght);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc nội dung.
  • $lenght là độ dài tối da hàm sẽ đọc.

Kết quả trả về

Hàm trả về nội dung đã đọc được, nếu việc đọc thất bại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fread():

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com');
$filename = "test.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
echo $contents = fread($handle, 8);
fclose($handle);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fread trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fread trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fread trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fread trong php” posted by on 2022-11-10 01:57:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   array() -
Back to top button