Hàm fpassthru trong php

Hàm fpassthru() sẽ xuất tất cả dữ liệu của file tính từ con trỏ tệp tin đến cuối file.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfpassthru( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần xuất dữ liệu.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số kí tự được xuất ra nếu $filename tồn tại, Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fpassthru():

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com');
$fp = fopen('test.txt','rb');
fpassthru($fp);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fpassthru trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fpassthru trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fpassthru trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fpassthru trong php” posted by on 2022-11-08 17:07:40. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strftime trong php
Check Also
Close
Back to top button