Hàm fopen trong php

Hàm fopen() sẽ mở một file dựa vào đường dẫn truyền vào. Nếu truyền vào một URL, hàm sẽ sẽ tìm kiếm một trình xử lý giao thức(wrapper) cho URL đó, nếu không có trính xử lý nào đươc cung cấp, nó sẽ cảnh báo cho người dùng và sau đó tiếp tục như đối với các file bình thường.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfopen( $filename, $mode);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần mở.
  • $mode là các quyền có thể thực hiện đối với file đó. Xem thềm các quyền tại đây.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên, thứ sẽ được sử dụng cho các hàm như fwrite(), fclose() .v.v.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm fopen():

Code

$handle = fopen("test.txt", "r");
$handle = fopen("index.php", "wb");
$handle = fopen("https://www.google.com.vn", "r");

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fopen trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fopen trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fopen trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fopen trong php” posted by on 2022-11-08 13:00:30. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 10: PHP trang tin tức
Back to top button