Hàm fileperms trong php

Hàm fileperms() sẽ lấy các quyền của file được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfileperms( $filename);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về các quyền của file dưới dạng số. Đối với các bits thấp, các quyền trả về sẽ tương đương với các quyền truyền vào hàm chmod(). Tuy nhiên với hầu hết các hệ điều hành, giá trị trả về sẽ bao gồm cả thông tin về loại file của file được truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm fileperms():

Code

echo substr(sprintf('%o', fileperms('example.txt')), -4);

Ví dụ dưới đây mình lấy trên trang chủ php.net, để lấy các quyền cụ thể của file:

Code

$perms = fileperms('test.txt');

switch ($perms & 0xF000) {
  case 0xC000: // socket
    $info = 's';
    break;
  case 0xA000: // symbolic link
    $info = 'l';
    break;
  case 0x8000: // regular
    $info = 'r';
    break;
  case 0x6000: // block special
    $info = 'b';
    break;
  case 0x4000: // directory
    $info = 'd';
    break;
  case 0x2000: // character special
    $info = 'c';
    break;
  case 0x1000: // FIFO pipe
    $info = 'p';
    break;
  default: // unknown
    $info = 'u';
}

// Owner
$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0040) ?
      (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :
      (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));

// Group
$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0008) ?
      (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :
      (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));

// World
$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0001) ?
      (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :
      (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));

echo $info;

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fileperms trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fileperms trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fileperms trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fileperms trong php” posted by on 2022-11-07 01:28:06. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   MVCphpViết thư viện load helper
Check Also
Close
Back to top button