Hàm fileinode trong php

Hàm fileinode() sẽ lấy giá trị inode của file được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn có thể tìm hiểu về inode tại đây.

Cú pháp

Cú phápfileinode( $filename);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $filename là đường dẫn đến file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về inode number của file truyền vào nếu thực hiện thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fileinode() mình lấy từ trang chủ php.net:

Code

$filename="index.php";
if (getmyinode() == fileinode($filename)) {
    echo 'You are checking the current file.';
}

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fileinode trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fileinode trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fileinode trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fileinode trong php” posted by on 2022-11-05 07:08:59. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm move_uploaded_file trong php
Check Also
Close
Back to top button