Hàm file_put_contents trong php

hàm file_put_contents() sẽ ghi nội dung vào file truyền vào. Nếu file không tồn tại, hàm sẽ tạo file và ghi nội dung vào đó. Nếu file đã tồn tại, hàm sẽ ghi đè lên nội dung cũ nếu tham số FILE_APPEND không được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfile_put_contents( $filename, $data, $flag);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $data là nội dung của file.
  • $flag là tham số, mang một trong các giá trị sau:

    • FILE_USE_INCLUDE_PATH : hàm sẽ tìm kiếm $filename trong include directory, xem thêm include_path  để tìm hiểu.
    • FILE_APPEND : nếu file đã tồn tại, hám sẽ không ghi đè $data vào nội dung sẵn có mà sẽ nối $data vào cuối file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte của nội dung $data đã được ghi vào $filename. Nếu chạy thất bại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm file_put_contents():

Code

file_put_contents('test.txt', 'this is a test');
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');

Kết quả

this is a test

Sử dụng $flag, file test.txt tạo từ ví dụ 1:

Code

file_put_contents('test.txt', ' used file_get_contents function.', FILE_APPEND);
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');

Kết quả

this is a test used file_get_contents function.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm file_put_contents trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm file_put_contents trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm file_put_contents trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm file_put_contents trong php” posted by on 2022-11-04 18:09:05. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm krsort() trong php
Check Also
Close
Back to top button