Hàm file_exists trong php

Hàm file_exists() sẽ kiểm tra xem file hoặc thư mục có tồn tại hay không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfile_exists( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file hoặc thư mục cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file, thư mục truyền vào tồn tại. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm file_exists():

Code

file_put_contents('test.txt', 'this is a test');

if (file_exists('test.txt')) {
	echo "file tồn tại!";
}else{
	echo "file không tồn tồn tại!";
}

Kết quả

file tồn tại!

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm file_exists trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm file_exists trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm file_exists trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm file_exists trong php” posted by on 2022-11-04 08:20:44. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm ucwords trong php
Check Also
Close
Back to top button