Hàm fgetss trong php

Hàm fgetss() sẽ đọc và lấy dữ liệu dòng hiện tại của con trỏ tệp tin. Tuy nhiên nó sẽ loại bỏ các thẻ HTML trong kết quả trả về.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfgetss( $handle, $lenght, $allow_tag);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 
 • $lenght là tham số, việc đọc sẽ kết thúc khi:

  • $lenght -1 byte đã được đọc.
  • đã đọc đến một dòng mới.
  • đã đọc hết file.

 • $allow_tag là chuỗi quy định các thẻ mà hàm sẽ giữ lại trong kết quả trả về.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi với các thẻ HTML, PHP bị loại bỏ đọc được từ vị trí con trỏ tệp tin cho đến hết dòng, hoặc đủ số $lenght -1  byte.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm fgetss():

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 2048)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả

there is phpbbvietnam.com this is a test

Sử dụng tham số thứ 3 để giữ lại thẻ <b>:

Code

file_put_contents('test.txt', 'there is <b>phpbbvietnam.com</b> <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgetss($handle, 2048, "<b>")) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả

there is <b>phpbbvietnam.com</b> this is a test

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fgetss trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fgetss trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fgetss trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fgetss trong php” posted by on 2022-11-03 13:40:04. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_get_client_version trong php
Check Also
Close
Back to top button