Hàm fgets trong php

Hàm fgets() sẽ đọc và lấy dữ liệu dòng hiện tại của con trỏ tệp tin.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfgets( $handle, $lenght);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 
 • $lenght là tham số, việc đọc sẽ kết thúc khi:

  • $lenght -1 byte đã được đọc.
  • đã đọc đến một dòng mới.
  • đã đọc hết file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi đọc được từ vị trí con trỏ tệp tin cho đến hết dòng, hoặc đủ số $lenght -1  byte.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Đọc hết mỗi dòng bằng cách sử dụng biến $lenght lớn:

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 2048)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả

phpbbvietnam.com 
this is a test

Ngừng đọc dù chưa hết dòng:

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 5)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả

free
tuts
.net
/> 
this
is 
a te
st

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fgets trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fgets trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fgets trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fgets trong php” posted by on 2022-11-02 01:57:26. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hiểu về Request và Response trong lập trình Web
Check Also
Close
Back to top button