Hàm fgetc trong php

Hàm fgetc() sẽ lấy kí tự ở vị trí hiện tại của con trỏ tập tin.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfgetc( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về kí tự ở vị trí hiện tại của con trỏ tập tin.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm fgetc():

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com');
$fp = fopen('test.txt','rb');
while(feof($fp) == false) {
  $c = fgetc($fp);
  echo $c ."<br />";
}

Kết quả

f
r
e
e
t
u
t
s
.
n
e
t

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fgetc trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fgetc trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fgetc trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fgetc trong php” posted by on 2022-11-01 12:18:18. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Lệnh break - continue - goto - die
Check Also
Close
Back to top button