Hàm explode trong PHP, cách sử dụng hàm explode

Hàm explode() sẽ cắt một chuỗi thành 1 mảng. Cụ thể hàm explode() sẽ cắt chuỗi ban đầu thành nhiều chuỗi con dựa vào một kí tự được truyền vào, sau đó sẽ gán những chuỗi con này thành những phần tử của mảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápexplode( $characters, $str);

Trong đó:

 • $characters là kí tự phân cách các phần tử.
 • $str là chuỗi ban đầu.

Ví dụ

Code

$str = "php css C# html C++ JS";
$arr = explode(" ", $str);
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => php
  [1] => css
  [2] => C#
  [3] => html
  [4] => C++
  [5] => JS
)

Code

$str = "Laravel-Zend-Yi-CI";
$arr = explode("-", $str);
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => Laravel
  [1] => Zend
  [2] => Yi
  [3] => CI
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm explode trong PHP, cách sử dụng hàm explode❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm explode trong PHP, cách sử dụng hàm explode” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm explode trong PHP, cách sử dụng hàm explode trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm explode trong PHP, cách sử dụng hàm explode” posted by on 2022-08-30 01:44:44. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fgetc trong php
Back to top button