Hàm empty trong php

Hàm empty() kiểm tra giá trị biến có rỗng không, nếu rỗng trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápempty($var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra giá trị.

Ví dụ

Code

$var1 = 'phpbbvietnam.com';
$var2 = '';
echo (empty($var1) ? 'biến có giá trị rỗng' : 'biến có giá trị khá rỗng') . '<br />';
echo (empty($var2) ? 'biến có giá trị rỗng' : 'biến có giá trị khá rỗng'). '<br />';

Kết quả

biến có giá trị khá rỗng
biến có giá trị rỗng

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm empty trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm empty trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm empty trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm empty trong php” posted by on 2022-08-29 08:48:34. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm print trong php
Back to top button