Hàm diskfreespace trong php

Hàm diskfreespace() sẽ trả về thông tin về số bộ nhớ còn trống tính bằng byte của hệ thống chứa đường dẫn hoặc ổ đĩa bất kì được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdiskfreespace( $directory);

Trong đó:

  • $directory là đường dẫn tới file, thư mục hoặc ổ đĩa muốn kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte còn trống của hệ thống nếu thành công, ngược lại nếu thất bại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Một số ví dụ về hàm diskfreespace():

Code

echo $df = diskfreespace("C:/xampphtdocs") . "<br />";
echo $df_c = diskfreespace("C:") . "<br />";
echo $df_d = diskfreespace("D:") . "<br />";

Kết quả

27562692608
27562692608
62932115456

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm diskfreespace trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm diskfreespace trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm diskfreespace trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm diskfreespace trong php” posted by on 2022-10-31 11:49:16. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_fetch_field trong php
Back to top button