Hàm disk_total_space trong php

Hàm disk_total_space() sẽ trả về tổng số bộ nhớ tính bằng byte( bao gồm bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng) của hệ thống chứa đường dẫn hoặc ổ đĩa bất kì được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdisk_total_space( $directory);

Trong đó:

  • $directory là đường dẫn tới file, thư mục hoặc ổ đĩa muốn kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về tổng số bộ nhớ tính bằng byte của hệ thống.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm disk_total_space():

Code

echo $df = disk_total_space("C:/xampphtdocs") . "<br />";
echo $df_c = disk_total_space("C:") . "<br />";
echo $df_d = disk_total_space("D:") . "<br />";

Kết quả

104752738304
104752738304
209715195904

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm disk_total_space trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm disk_total_space trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm disk_total_space trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm disk_total_space trong php” posted by on 2022-10-30 17:00:51. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 2: PHP trang tin tức
Check Also
Close
Back to top button