Hàm dirname trong php

Hàm dirname() sẽ chỉ ra thư mục cha của đường dẫn truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdirname( $path, $level);

Lưu ý: tham số $level được thêm vào từ PHP 7.0.0 trở lên.

Trong đó

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $path là đường dẫn tới file hoặc thư mục nào đó.
  • $level là số cấp chênh lệch giữa vị trí của $path so với kết quả trả về.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về tên của thư mục cha chứa thư mục hoặc file của đường dẫn $path.

Ví dụ

Một số ví dụ đơn giản về hàm dirname():

Code

echo dirname('C:xampphtdocsLMGOpublictest.txt')."<br />";

echo dirname('/xampp/')."<br />";

echo dirname('.')."<br />";

Kết quả

C:xampphtdocsLMGOpublic

.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm dirname trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm dirname trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm dirname trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm dirname trong php” posted by on 2022-10-30 01:54:30. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fgets trong php
Back to top button