Hàm date_timezone_set trong php

Hàm date_timezone_set() sẽ thiếp lập timezone cho đối tượng thời gian được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_timezone_set( $object, $timezone);

Trong đó:

  • $object là đối tượng cần thiết lập lại timezone.
  • $timezonetimezone sẽ thiết lập cho đối tượng $object.

Kết quả trả về

Hàm date_timezone_set() sẽ trả về đối tượng thời gian nếu chạy thành công, ngược lại hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_timezone_set():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:sP') . "<br />";

date_timezone_set($date, timezone_open('Europe/London'));
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:sP') . "<br />";

Kết quả

2017-05-03 22:38:47+07:00
2017-05-03 16:38:47+01:00

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_timezone_set trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_timezone_set trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_timezone_set trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_timezone_set trong php” posted by on 2022-10-19 08:16:46. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fileinode trong php
Back to top button