Hàm date_timestamp_get trong php

Hàm date_timestamp_get() sẽ lấy số giây tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970 cho đến mốc thời gian của đối tượng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_timestamp_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng mốc thời gian.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên chỉ số giây tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970 cho đến mốc thời gian của đối tượng.

Ví dụ

Ví dụ về hàm date_timestamp_get():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create();

date_time_set($date, 15, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') ." --- ". date_timestamp_get($date). "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') ." --- ". date_timestamp_get($date). "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 127);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') ." --- ". date_timestamp_get($date). "<br />";

Kết quả

2017-05-03 15:40:00 --- 1493800800
2017-05-03 16:05:40 --- 1493802340
2017-05-03 16:07:07 --- 1493802427

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_timestamp_get trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_timestamp_get trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_timestamp_get trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_timestamp_get trong php” posted by on 2022-10-18 16:42:28. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_unshift trong php
Check Also
Close
Back to top button