Hàm date_time_set trong php

Hàm date_time_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian đã khởi tạo trước đó. Cụ thể hàm date_time_set() sẽ đặt lại giờ phút giây được truyền vào cho đối tượng mốc thời gian.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_time_set( $object, $hour, $minute, $second);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian đã khởi tạo trước đó.
  • $hour là tham số chỉ giờ sẽ được đặt lại trong đối tượng $object.
  • $minute là tham số chỉ phút sẽ được đặt lại trong đối tượng $object.
  • $second là tham số chỉ giây sẽ được đặt lại trong đối tượng $object. Nếu không truyền $second sẽ mang giá trị 0.

Lưu ý:

  • Nếu số phút, số giây lớn hơn hoặc bằng 60,  hàm sẽ tự cộng thêm vào số giờ, phút 1 đơn vị.
  • Nếu số giờ vượt quá 24, số giờ sẽ bằng số giờ trừ đi 24 và ngày sẽ không tự tăng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu hàm chạy thành công. Ngược lại hàm trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ 1: cách sử dụng hàm date_time_set():

Code

$date = date_create();

date_time_set($date, 15, 45);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_time_set($date, 14, 45, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

Kết quả

2017-05-03 15:45:00
2017-05-03 14:45:40

Ví dụ 2: Số phút, giây vượt quá 60:

Code

$date = date_create();

date_time_set($date, 15, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 127);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

Kết quả

2017-05-03 15:40:00
2017-05-03 16:05:40
2017-05-03 16:07:07

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_time_set trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_time_set trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_time_set trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_time_set trong php” posted by on 2022-10-18 09:27:25. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm key_exists trong php
Check Also
Close
Back to top button