Hàm date_sun_info trong php

Hàm date_sun_info() sẽ lấy thông tin về thời gian mặt trời lặn, mặt trời mọc, thời gian bình minh bắt đầu, kết thúc .v.v. của một vị trí nào đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_sun_info( $time , $latitude , $longitude);

Trong đó:

  • $time là Timestamp, là số giây tính từ thời điểm đó so với 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970.
  • $latitude là vĩ độ của vị trí.
  • $longitude là kinh độ của vị trí.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng thông tin về thời gian mặt trời lặn, mặt trời mọc.v.v. nếu chạy thành công. Ngược lại hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_sun_info():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$sun_info = date_sun_info(strtotime("2017-05-03"), 21, 105.76);
foreach ($sun_info as $key => $val) {
    echo "$key: " . date("H:i:s", $val) . "<br />";
}

Kết quả

sunrise: 05:25:05
sunset: 18:22:33
transit: 11:53:49
civil_twilight_begin: 05:01:50
civil_twilight_end: 18:45:49
nautical_twilight_begin: 04:34:19
nautical_twilight_end: 19:13:20
astronomical_twilight_begin: 04:06:12
astronomical_twilight_end: 19:41:27

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_sun_info trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_sun_info trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_sun_info trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_sun_info trong php” posted by on 2022-10-18 04:09:49. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm clearstatcache trong php
Check Also
Close
Back to top button