Hàm date_sub trong php

Hàm date_sub() sẽ trừ đi một khoảng thời gian nhất định từ đối tượng mốc thời gian truyền vào ban đầu.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_sub( $object, $interval);

Trong đó:

  • $object là đối tượng mốc thời gian.
  • $interval là một đối tượng quy định khoảng thời gian sẽ trừ đi tính từ mốc thời gian $object.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng mốc thời gian nếu chạy thành công. Ngược lại, nếu thất bại hàm trả về FALSE.

Cách sử dụng hàm date_sub():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create('2017-05-1');
date_sub($date, date_interval_create_from_date_string('1 days'));
echo date_format($date, 'Y-m-d');

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_sub trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_sub trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_sub trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_sub trong php” posted by on 2022-10-17 16:44:42. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_file trong php
Check Also
Close
Back to top button