Hàm date_interval_format trong php

Hàm date_interval_format() sẽ định dạng một khoảng thời gian theo một định dạng nhất định.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_interval_format( $str);

Trong đó:

  • $str là khoảng thời gian cần định dạng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về khoảng thời gian đã được định dạng.

Ví dụ về hàm date_interval_format():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$interval = date_interval_create_from_date_string('34 day');
echo date_interval_format($interval, '%d days');

Sự khác nhau giữa  %a và %d: 

Code

$january = date_create('2017-03-01');
$february = date_create('2017-04-01');
$interval = date_diff($february, $january);
echo date_interval_format($interval, '%d days') . "<br />";
echo date_interval_format($interval, '%a days') . "<br />";
echo date_interval_format($interval, '%m month %d days') . "<br />";

Kết quả

3 days
31 days
1 month 3 days

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_interval_format trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_interval_format trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_interval_format trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_interval_format trong php” posted by on 2022-10-16 05:45:25. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm nl2br trong php
Check Also
Close
Back to top button