Hàm date_interval_create_from_date_string trong PHP

Hàm date_interval_create_from_date_string() sẽ tạo đối tượng khoảng thời gian (DateInterval) từ một chuỗi liên quan.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_interval_create_from_date_string( $string);

Trong đó:

 • $string là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm trả về một đối tượng khoảng thời gian.

Ví dụ

Cách sử dụng date_interval_create_from_date_string():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$i = date_interval_create_from_date_string('3 day');
echo "<pre>";
print_r($i);
echo "</pre>";

Kết quả

DateInterval Object
(
  [y] => 0
  [m] => 0
  [d] => 3
  [h] => 0
  [i] => 0
  [s] => 0
  [weekday] => 0
  [weekday_behavior] => 0
  [first_last_day_of] => 0
  [invert] => 0
  [days] => 
  [special_type] => 0
  [special_amount] => 0
  [have_weekday_relative] => 0
  [have_special_relative] => 0
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_interval_create_from_date_string trong PHP❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_interval_create_from_date_string trong PHP” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_interval_create_from_date_string trong PHP trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_interval_create_from_date_string trong PHP” posted by on 2022-10-16 05:09:34. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Phương thức GET trong jQuery Ajax
Check Also
Close
Back to top button