Hàm date_format trong php

Hàm date_format() sẽ định dạng một đối tượng thời gian dựa vào định dạng được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_format( $object, $format);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian cần định dạng.
  • $format là định dạng muốn định dạng cho $object.

 Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi thời gian đã được định dạng khi chạy thành công, Nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Đề bài: Sử dụng hàm date_format để định dạng thời gian

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
echo date_format($date, 'H:i:s d-m-Y ');

Kết quả

2017-05-02 16:28:39
16:28:39 02-05-2017

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_format trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_format trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_format trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_format trong php” posted by on 2022-10-15 07:00:36. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax
Check Also
Close
Back to top button