Hàm date_diff trong php

Hàm date_diff() sẽ so sánh hai đối tượng thời gian với nhau. Cụ thể, hàm sẽ tính xem khoảng thời gian giữa 2 đối tượng thời gian đó là ba nhiêu.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_diff($date1, $date2);

Trong đó:

  • $date1, $date2 là hai đối tượng thời gian cần so sánh.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian là khoảng cách thời gian giữa $date1$date2. Nếu chạy thất bại, hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_diff():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$datetime1 = date_create('1975-04-30');
$datetime2 = date_create('2017-04-30');
$interval = date_diff($datetime1, $datetime2);
echo $interval->format('%R%y years');

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_diff trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_diff trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_diff trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_diff trong php” posted by on 2022-10-14 11:04:38. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fclose trong php
Check Also
Close
Back to top button