Hàm date_date_set trong php

Hàm date_date_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_date_set( $object, $year, $month, $day);

Trong đó:

 • $object là đối tượng thời gian.
 • $year là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định năm.
 • $month là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định tháng.
 • $day là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định ngày.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu hàm chạy thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_date_set():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create();
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

date_date_set($date, 1996, 02, 27);
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả

DateTime Object
(
  [date] => 2017-05-01 16:15:09.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)
DateTime Object
(
  [date] => 1996-02-27 16:15:09.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_date_set trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_date_set trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_date_set trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_date_set trong php” posted by on 2022-10-12 15:50:28. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm str_replace trong php, cách sử dụng hàm str_replace.
Check Also
Close
Back to top button