Hàm date_create_from_format trong php

Hàm date_create_from_format() sẽ tạo một đối tượng thời gian dựa vào chuỗi thời gian và định dạng tương ứng được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_create_from_format( $format, $string);

Trong đó:

  • $format là định dạng thời gian giống với định dạng của chuỗi $string.
  • $string là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu thành công, hoặc sẽ trả về FALSE nếu chạy hàm thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_create_from_format():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create_from_format('j-M-Y', '30-APR-2017');
echo "<pre>";
print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả

DateTime Object
(
    [date] => 2017-04-30 15:57:17.000000
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo; php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_create_from_format trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_create_from_format trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_create_from_format trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_create_from_format trong php” posted by on 2022-10-12 11:24:21. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 28: PHP trang tin tức
Check Also
Close
Back to top button