Hàm date_create trong php

Hàm date_create() sẽ tạo một đối tượng thời gian.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_create( $time);

Trong đó:

  • $time là chuỗi quy định thời gian, mặc định $time sẽ là thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu thực hiện thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_create():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create('30-04-2017');
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả

DateTime Object
(
    [date] => 2017-04-30 00:00:00.000000
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_create trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_create trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_create trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_create trong php” posted by on 2022-10-12 12:11:17. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_change_user trong php
Check Also
Close
Back to top button