Hàm date_add trong php

Hàm date_add() sẽ cộng thêm một khoảng thời gian nhất định vào một đối tượng thời gian nào đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_add( $object, $interval);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian, $object là kết quả trả về của hàm date_create().
  • $interval là khoảng thời gian cần thêm, Thực chất $interval cũng là một đối tượng DateInterval.

Kết quả trả về

Hàm trả về một đối tượng thời gian nếu thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_add():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create('2017-4-30');
date_add($date, date_interval_create_from_date_string('10 days'));
echo date_format($date, 'Y-m-d');

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_add trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_add trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_add trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_add trong php” posted by on 2022-10-12 10:32:41. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysql_affected_rows trong php
Check Also
Close
Back to top button