Hàm date trong php, cách sử dụng hàm date.

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: date( $format,  $timestamp);

Trong đó:

 • $format là định dạng  thời gian mà hàm sẽ trả về.
 • $timestamp là một số nguyên Unix timestamp. nếu không truyền tham số này, nó sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi thời gian đúng với định dạng $format đã truyền vào nếu chạy thành công. Nếu $timestamp truyền vào không phải là số hàm sẽ trả về FALSE và sẽ xuất ra cảnh báo.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm $date() lấy thời gian hiện tại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

echo date("F j, Y, g:i a")."<br />";         
echo date("m.d.y")."<br />";             
echo date("j, n, Y")."<br />";           
echo date("Ymd")."<br />";              
echo date('h-i-s, j-m-y, it is w Day')."<br />";   
echo date('it is the jS day.')."<br />";  
echo date("D M j G:i:s T Y")."<br />";       
echo date('H:m:s m is month')."<br />";   
echo date("H:i:s")."<br />";             
echo date("Y-m-d H:i:s")."<br />"; 

Kết quả

May 4, 2017, 2:22 pm
05.04.17
4, 5, 2017
20170504
02-22-35, 4-05-17, 2231 2235 4 Thupm17
it is the 4th day.
Thu May 4 14:22:35 ICT 2017
14:05:35 m is month
14:22:35
2017-05-04 14:22:35

Định dạng thời gian tại một thời điểm nào đó.

Code

$date = mktime(15,50,30,4,30,2017);
echo date("F j, Y, H:i a", $date)."<br />";         
  
echo date("Y-m-d H:i:s", $date)."<br />"; 

Kết quả

April 30, 2017, 15:50 pm
2017-04-30 15:50:30

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date trong php, cách sử dụng hàm date.❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date trong php, cách sử dụng hàm date.” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date trong php, cách sử dụng hàm date. trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date trong php, cách sử dụng hàm date.” posted by on 2022-10-19 08:40:41. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm is_readable trong php
Back to top button