Hàm copy trong php

Hàm copy() sẽ sao chép nội dung của file này và ghi đè lên nội dung của file khác.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápcopy($source, $to, $context);

Trong đó:

  • $source là file cần sao chép nội dung.
  • $to là đường dẫn( path) của file sẽ nhận nội dung của $source.
  • $context là nội dung được khởi tạo từ hàm stream_context_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu sao chép thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Sử dụng hàm copy() để sao chép nội dung file test.txt:

Code

$file="test.txt";
$newfile="example.txt";
copy($file, $newfile);

sau khi chạy bạn mở file example.txt sẽ thấy nội dung giống với file test.txt

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm copy trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm copy trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm copy trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm copy trong php” posted by on 2022-10-28 13:09:09. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Vòng lặp foreach trong phpphp căn bản
Back to top button