Hàm compact trong php

Hàm compact() có tác dụng tạo một mảng từ các biến định nghĩa trước đó. Tên biến sẽ là khóa, giá trị của biến sẽ là giá trị của phần tử tương ứng. Nếu biến chưa được định nghĩa thì phần tử đó sẽ bị loại bỏ khỏi mảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápcompact($variable1,$variable2 );

Trong đó:

  • $variable1, $variable2 … là các biến đã định nghĩa trước đó.

Ví dụ

Code

$php = "php";
$css = "css";
$js = "js";

$result = compact(
	"php",
	"css",
	"js"
);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [php] => php
    [css] => css
    [js] => js
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm compact trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm compact trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm compact trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm compact trong php” posted by on 2022-07-02 12:46:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm htmlentities trong php
Check Also
Close
Back to top button