Hàm chown trong php

Hàm chown() sẽ thay đổi chủ sở hữu của file.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápchown( $filename, $user);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn tới file.
 • $user là tên user, chủ sở hữu mới của file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thực hiện thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Đây là ví dụ về hàm chown() mình lấy từ trang chủ php.net:

Code

// File name and username to use
$file_name= "foo.php";
$path = "/home/sites/php.net/public_html/sandbox/" . $file_name ;
$user_name = "root";

// Set the user
chown($path, $user_name);

// Check the result
$stat = stat($path);
print_r(posix_getpwuid($stat['uid'])

Kết quả

Array
(
  [name] => root
  [passwd] => x
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [gecos] => root
  [dir] => /root
  [shell] => /bin/bash
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm chown trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm chown trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm chown trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm chown trong php” posted by on 2022-10-27 07:31:07. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm next trong php
Check Also
Close
Back to top button