Hàm chgrp trong php

Hàm chgrp() sẽ thay đổi nhóm của file truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápchgrp( $filename, $group);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $group là nhóm mới của file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Đây là ví dụ minh tham khảo trên trang chủ php.net:

Code

$filename="shared_file.txt";
$format = "%s's Group ID @ %s: %dn";
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename, 8);
clearstatcache(); // do not cache filegroup() results
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm chgrp trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm chgrp trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm chgrp trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm chgrp trong php” posted by on 2022-10-26 09:49:41. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm is_uploaded_file trong php
Back to top button