Hàm checkdate trong php

Hàm checkdate() sẽ kiểm tra ngày, tháng, năm dương lịch truyền vào có hợp lệ hay không. Ngày được coi là hợp lệ khi tất cả các tham số được truyền vào đúng với định nghĩa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápcheckdate($month, $date, $year);

Trong đó:

  • $month là tham số quy định tháng nằm trong khoảng từ 1 đến 12.
  • $date là tham số quy định ngày cho phép dựa theo tháng nhất định(ví dụ tháng 2 không thể có ngày 30).
  • $year là tham số quy định năm nằm trong khoảng từ 1 đến 32767.

Kết quả trả về

Hàm trả về TRUE nếu ngày tháng năm truyền vào hợp lệ, và trả về FALSE nếu không hợp lệ.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm checkdate():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

if (checkdate(12,3,1995) == true) {
	echo "ngày 12-3-1995 là ngày hợp lệ <br />"; 
}else{
	echo "ngày 12-3-1995 là ngày không hợp lệ <br />"; 
}
if (checkdate(30,2,1995) == true) {
	echo "ngày 30-2-1995 là ngày hợp lệ <br />"; 
}else{
	echo "ngày 30-2-1995 là ngày không hợp lệ <br />"; 
}

if (checkdate(31,4,2017) == true) {
	echo "ngày 31-4-2017 là ngày hợp lệ <br />"; 
}else{
	echo "ngày 31-4-2017 là ngày không hợp lệ <br />"; 
}

Kết quả

ngày 12-3-1995 là ngày hợp lệ 
ngày 30-2-1995 là ngày không hợp lệ 
ngày 31-4-2017 là ngày không hợp lệ 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm checkdate trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm checkdate trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm checkdate trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm checkdate trong php” posted by on 2022-10-12 09:43:00. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm clearstatcache trong php
Check Also
Close
Back to top button