Hàm boolval() trong php

Hàm boolval() sẽ trả về giá trị logic của biến(TRUE hoặc FALSE);

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: boolval($var);

Trong đó:

  • $var là biến cần lấy giá trị logic.

Ví dụ

Code

echo ((boolval(40)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval(0)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('0')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('add')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';

Kết quả

TRUE
FALSE
FALSE
TRUE

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm boolval() trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm boolval() trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm boolval() trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm boolval() trong php” posted by on 2022-08-29 07:36:36. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm krsort() trong php
Check Also
Close
Back to top button