Hàm array_values trong php

Hàm array_values() sẽ trả về một mảng liên tục bao gồm các giá trị của mảng được truyền vào. Nói cách khác hàm sẽ chuyển từ mảng kết hợp thành mảng liên tục.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_values($array);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code

$arr = array(
	"1"=>"php",
	"3"=>"css",
	"js"=>"js",
	"pt"=>"python"
);
$result = array_values($arr);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [0] => php
    [1] => css
    [2] => js
    [3] => python
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_values trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_values trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_values trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_values trong php” posted by on 2022-07-02 12:46:57. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng cấu trúc folder
Check Also
Close
Back to top button