Hàm array_unshift trong php

Hàm array_unshift() sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng.Hàm trả về số nguyên là số phần tử của mảng mới được thêm.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_unshift($array, $element1, $element2, ....);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu ban đầu.
  • $element1, $element2, ....  là các phần tử được thêm vào.

Ví dụ

Code

$array = array(
	"php",
	"js"
);
array_unshift($array, "html", "css");
echo "<pre>";
	print_r($array);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [0] => html
    [1] => css
    [2] => php
    [3] => js
)

Hai phần tử htmlcss đã được thêm vào đầu mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

 

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_unshift trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_unshift trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_unshift trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_unshift trong php” posted by on 2022-07-02 13:10:48. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   File htaccess là gì? -
Check Also
Close
Back to top button