Hàm array_unique() trong php

Hàm array_unique() sẽ loại bỏ những phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_unique($array);

Trong đó

  • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code

$array = array(
	"a" => "php",
	"js",
	"b" => "python",
	"C#",
	"php"
);
$result = array_unique($array);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
		

Kết quả

Array
(
    [a] => php
    [0] => js
    [b] => python
    [1] => C#
)

Phần tử có giá trị php thứ 2 đã bị loại bỏ khỏi mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_unique() trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_unique() trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_unique() trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_unique() trong php” posted by on 2022-07-09 01:21:26. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 6: PHP trang tin tức
Check Also
Close
Back to top button