Hàm array_sum trong php

Hàm array_sum() tính tổng tất cả các phần tử trong mảng. Hàm trả về kết quả là tổng giá trị của các phần tử trong mảng truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu trong các tồn tại các phần tử không phải là số, hàm sẽ bỏ qua các phần tử đó và chỉ cộng các phần tử số.

Cú pháp

Cú pháparray_sum($array);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Các phần tử trong mảng đều là số:

Code

$array = array(
	4,
	5,
	24,
	52
);
echo "sum = " . array_sum($array);

Trong mảng có tồn tại phần tử không phải số:

$array = array(
4,
5,
24,
52,
"phpbbvietnam.com",
);
echo "<pre>";
print_r($array);
echo "</pre>";
echo "sum = " . array_sum($array);

Kết quả

Array
(
  [0] => 4
  [1] => 5
  [2] => 24
  [3] => 52
  [4] => fsf
)
sum = 85

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_sum trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_sum trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_sum trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_sum trong php” posted by on 2022-07-15 03:24:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm filetype trong php
Check Also
Close
Back to top button