Hàm array_slice trong php

Hàm array_slice() cắt bỏ phần tử của mảng, giữ lại những phần tử được chọn.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_slice($array, $offset [, $lenght, $reoder]);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
 • $offset là vị trí của phần tử đầu tiên được giữ lại.

Các phần tử trong dấu [ ] có thể không truyền vào:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • $lenght là số phần tử được giữ lại.
 • $reoder là tham số kiểu boolean, nếu bằng TRUE thì hàm sẽ giữ nguyên khóa của các phần tử, ngược lại sẽ thay đổi các khóa của các phần tử được giữ lại.

Ví dụ

Code

$array = range(
	"a",
	"f"
);

 $output = array_slice($array, 2);   // returns "c", "d","e","f"
 		
 $output = array_slice($array, -2, 1); // returns "e"
 		
 $output = array_slice($array, 0, 3);  // returns "a", "b", and "c"

Code

$array = range(
	"a",
	"f"
);
echo "<pre>";
	print_r(array_slice($array, 2, -1));
echo "</pre>";
echo "<pre>";
	print_r(array_slice($array, 2, -1, true));
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => c
  [1] => d
  [2] => e
)
Array
(
  [2] => c
  [3] => d
  [4] => e
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_slice trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_slice trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_slice trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_slice trong php” posted by on 2022-07-15 04:14:20. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   sha1() -
Check Also
Close
Back to top button