Hàm array_reverse trong php

Hàm array_reverse() sẽ đảo ngược các phần tử trong mảng. Phần tử đầu tiên trở thành phần tử cuối cùng, phần tử thứ 2 thành phần tử kế cuối … phần tử cuối cùng thành phần tử đầu tiên.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_reverse($array [,$boolean]);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
 • $boolean mặc định là FALSE các cặp key => value vẫn sẽ được giữ nguyên mà chỉ đạo thứ tự. Ngược lại, nếu $boolean mang giá trị TRUE thì các khóa sẽ bị thay thế.

Ví dụ

Code

$array = array(
	"php",
	"js",
	"css",
	"html"
);
$reversed = array_reverse($array);
$preserved = array_reverse($array, true);

echo "<pre>";
	print_r($array);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($reversed);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($preserved);
echo "</pre>";	

Kết quả

Array
(
  [0] => php
  [1] => js
  [2] => css
  [3] => html
)
Array
(
  [0] => html
  [1] => css
  [2] => js
  [3] => php
)
Array
(
  [3] => html
  [2] => css
  [1] => js
  [0] => php
)

Tham khảo:php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_reverse trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_reverse trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_reverse trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_reverse trong php” posted by on 2022-07-15 13:38:15. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   explode() -
Check Also
Close
Back to top button